Çertifikatat

Si vijon më poshtë janë listuar të gjitha Certifikatat bazë e Aleat Sh.pk.

Çertifikatat bazë të PKI e-ID:

 

Çertifikata Bazë RCA

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Root CA 04  Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme
I Vlefshëm nga:   Korrik ‎25, ‎2013  Shtator ‎28, ‎2016  Shtator ‎28, ‎2016
I Vlefshëm deri më:   Korrik ‎25, ‎2038  Shtator ‎28, ‎2041  Shtator ‎28, ‎2041
Shkarko:  certificate1  Root CA Certificate 03.cer certificate1  Albanian Citizen ID Root CA 04.cer certificate1Albanian Citizen ID Root CA 04.cer


 

Çertifikata Bazë për Autentifikim

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Root CA 04 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme
I Vlefshëm nga:   Korrik ‎25, ‎2013  Shtator ‎28, ‎2016  Shtator 27, 2021
I Vlefshëm deri më:   Korrik ‎25, ‎2028  Shtator ‎28, ‎2031  Shtator 27, 2036
Shkarko:  certificate1  Certificate AUTH CA 03.cer certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 04.cer certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 05.cer


 

Çertifikata Bazë për Firmosjen Elektronike

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Root CA 04 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme
I Vlefshëm nga:   Korrik ‎25, ‎2013  Shtator ‎28, ‎2016  Shtator 27, 2021
I Vlefshëm deri më:   Korrik ‎25, ‎2028  Shtator ‎28, ‎2031  Shtator 27, 2036
Shkarko:  certificate1  Certificate Sign CA 03.cer certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 04.cer certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 05.cer


 

Çertifikata Bazë për Provat

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Root CA 04 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme             Ministria e Brendshme
I Vlefshëm nga:   Korrik ‎25, ‎2013  Shtator ‎28, ‎2016  Shtator 27, 2021
I Vlefshëm deri më:   Korrik ‎25, ‎2028  Shtator ‎28, ‎2031  Shtator 27, 2036
Shkarko:  certificate1  ALB Proof CA 01.cer certificate1  Albanian Proof CA 04.cer certificate1  Albanian Proof CA 05.cer


 

Çertifikata Bazë për Shërbimet

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Root CA 04 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme               Ministria e Brendshme
I Vlefshëm nga:   Korrik ‎25, ‎2013  Shtator ‎28, ‎2016  Shtator 27, 2021
I Vlefshëm deri më:   Korrik ‎25, ‎2028  Shtator ‎28, ‎2031  Shtator 27, 2036
Shkarko:  certificate1  ALB Services CA 01.cer certificate1  Albanian Services CA 04.cer certificate1  Albanian Services CA 05.cer