Çertifikatat

Si vijon më poshtë janë listuar të gjitha Certifikatat bazë e Aleat Sh.pk.

Çertifikatat bazë të PKI e-ID:

 

Çertifikata Bazë RCA

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme
I Vlefshëm nga: Korrik ‎25, ‎2013 Shtator ‎28, ‎2016
I Vlefshëm deri më: Korrik ‎25, ‎2038 Shtator ‎28, ‎2041
Shkarko:  Root CA Certificate 03.cer  Albanian Citizen ID Root CA 04.cer

 

Çertifikata Bazë për Autentifikim

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme
I Vlefshëm nga: Korrik ‎25, ‎2013 Shtator ‎28, ‎2016
I Vlefshëm deri më: Korrik ‎25, ‎2028 Shtator ‎28, ‎2031
Shkarko:  Certificate AUTH CA 03.cer  Albanian Citizen ID Auth CA 04.cer

 

Çertifikata Bazë për Firmosjen Elektronike

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme
I Vlefshëm nga: Korrik ‎25, ‎2013 Shtator ‎28, ‎2016
I Vlefshëm deri më: Korrik ‎25, ‎2028 Shtator ‎28, ‎2031
Shkarko:  Certificate Sign CA 03.cer  Albanian Citizen ID Sign CA 04.cer

 

Çertifikata Bazë për Provat

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme        
I Vlefshëm nga: Korrik ‎26, ‎2013 Shtator ‎28, ‎2016
I Vlefshëm deri më: Korrik ‎26, ‎2028 Shtator ‎28, ‎2031
Shkarko:  ALB Proof CA 01.cer  Albanian Proof CA 04.cer

 

Çertifikata Bazë për Shërbimet

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme        
I Vlefshëm nga: Korrik ‎26, ‎2013 Shtator ‎28, ‎2016
I Vlefshëm deri më: Korrik ‎26, ‎2028 Shtator ‎28, ‎2031
Shkarko:  ALB Services CA 01.cer  Albanian Services CA 04.cer