Lajmet e Fundit

Siguri Biometrike në Shërbimet Noteriale - 06 Qershor 2016

SAFRAN Aleat pati kënaqësinë të prezantonte më datë 6 qershor 2016 shërbimin më të ri me temë “Siguri Biometrike në Shërbimet Noteriale" në një ceremoni të zhvilluar në Ministrinë e Drejtësisë, si një bashkëpunim i rëndesishëm mes këtij institucioni, Dhomës Kombëtare të Noterisë dhe kompanisë Aleat.

Më Shumë
Projekti “Clean Score” për transparencën e vlerësimit të studentëve - 06 Qershor 2016

Ka nisur bashkëpunimi mes Fondacionit Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Rektoratit të Universitetit të Tiranës si edhe Universitetit Europian të Tiranës për fillimin e Projektit “Clean Score” në 6 qershor 2016 në ambjentet e Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës.

Qëllimi i këtij projekti fokusohet në vlerësimin transparent automatik të studentëve si edhe mësimdhënien sipas moduleve bashkëkohore të miratuara dhe adoptuara në shqip.

Më Shumë
Pjesëmarrja në eventin “Albanian Security Forum – ASF 2015”- 10 dhjetor 2015

Albanian Security Forum – ASF 2015 është eventi i parë i këtij lloji i organizuar në Shqipëri. Ky event u zhvillua në ambjentet e Tirana International Hotel, më 10 dhjetor 2015, pjesë e të cilit ishte dhe Aleat.

Më Shumë
Eventi për Mbylljen e Fushatës Informuese “Nënshkrimi Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Sektorin Privat” - 16 qershor 2015

Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, znj.Milena HARITO, organizoi eventin e mbylljes së Fushatës Informuese  “Nënshkrimi Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Institucionet Private”, në bashkëpunim me Aleat dhe Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR) , në ambjentet e sallës Europa, më 16 qershor 2015.

Më Shumë
Mbyllja e Eventit “Eksperienca e Përdoruesit” me klientët e QKR - 03-05 qershor 2015

Aleat Shpk, mbylli eventin “Eksperienca e Përdoruesit”, të organizuar në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR), që u zhvillua në harkun kohor 03-11 qershor 2015, në laboratorin e Qendrës Protik.

Qëllimi i këtyre sesioneve ishte prezantimi i shërbimeve të reja elektronike të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, duke u loguar në platformën qeveritare eAlbania, të cilat do të bëhen gjithashtu të aksesueshme duke përdorur shërbimet eALEAT si dhe pajisjet fizike Aleat që bëjnë të realizueshme këto shërbime.

Më Shumë
Eventi “Eksperienca e Përdoruesit” me klientët e QKR 03-05 qershor 2015

Aleat Shpk, nisi eventin “Eksperienca e Përdoruesit”, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR), e cila ka një kohëzgjatje 03-05 qershor 2015, në ambjentet e Qendrës Protik.

Qëllimi i këtij eventi është testimi dhe konkretizimi me shembuj praktikë i shërbimeve eALEAT (autentifikim i sigurtë dhe nënshkrim elektronik) në procedurat që bizneset kryejnë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR) nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania (www.e-albania.al).

Më Shumë
Fushata Informuese me Sektorin Privat - 26 maj 2015

Aleat Shpk, nisi Fushatën Informuese me Sektorin Privat “Nënshkrimi elektronik dhe shërbimet e besuara në Sektorin Privat”, sesionet mbahen në ambjentet e Qendrës Protik nga data 26 maj - 16 qershor 2015.

Seanca e parë u zhvillua më 26 maj 2015, dhe pati si qëllim informimin e sektorit privat në lidhje me përfitimet nga shërbimet e reja të sigurta eALEAT, të cilat lejojnë perdorimin e shërbimeve elektronike të besuara dhe nënshkrim elektronik të kualifikuar me anë të Letërnjoftimit biometrik.

Më Shumë
Mbyllja e Fushatës së Ndërgjegjësimit me Institucionet Publike - 20 maj 2015

Aleat Shpk, mbylli me sukses Fushatën e Ndërgjegjësimit me Institucionet Publike “ Nënshkrimi elektronik dhe shërbimet e besuara në Administratën Publike”, 20 maj 2015, në ambjentet e Qendrës Protik.

Kjo fushatë, e shtrirë në harkun kohor 15 prill 2015- 20 maj 2015, pati për qëllim ndëgjegjësimin e administratës publike në lidhje (DAP) me përfitimet nga shërbimet e reja të sigurta eALEAT, të cilat konsitojnë në shërbimet elektronike te besuara dhe nënshkrimin elektronik të kualifikuar.

Më Shumë
Java e Inovacionit, Inovacioni ne Sektorin Bankar – 14 maj 2015

Aleat Shpk, në kuadër të Javës së Inovacionit, ka marrë pjesë në konferencën “Inovacioni në Sektorin Bankar”, organizuar në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave , më 14 maj 2015 në ambjentet e Bankës së Shqipërisë.

I ftuar në këtë konferencë, ka qenë gjithashtu prezent Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, znj. Milena HARITO.

Ky aktivitet kishte për qëllim promovimin e shërbimeve dhe produkteve inovatore në sektorin financiar në vendin tonë.

Më Shumë
Java e Inovacionit, High-Tech Show, Tirana Expo Center - 11-13 Maj 2015

Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike, Znj. Milena HARITO për të dytin vit radhazi ka organizuar Javën e Inovacionit,10-17 maj 2015, High-Tech Show 11-13 maj 2015 në ambjentet e Tirana Expo Center.

Objektivi i kësaj jave dhe Panairi është promovimi i inovacionit teknologjik në sektorët publik dhe privat.

Aleat Shpk, u prezantua si një ndër pjesëmarrësit e këtij eventi, në vijim të Fushatës Informuese me Institucionet Publike “Nënshkrimi Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Administratën Publike“.

Më Shumë