Java e Inovacionit, High-Tech Show, Tirana Expo Center - 11-13 Maj 2015

Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike, Znj. Milena HARITO për të dytin vit radhazi ka organizuar Javën e Inovacionit,10-17 maj 2015, High-Tech Show 11-13 maj 2015 në ambjentet e Tirana Expo Center.

Objektivi i kësaj jave dhe Panairi është promovimi i inovacionit teknologjik në sektorët publik dhe privat.

Aleat Shpk, u prezantua si një ndër pjesëmarrësit e këtij eventi, në vijim të Fushatës Informuese me Institucionet Publike “Nënshkrimi Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Administratën Publike“.

Qëllimi i pjesëmarrjes është lançimi dhe prezantimi me shërbimet e besuara të identitetit eALEAT nëpërmjet Letërnjoftimit, jo vetëm për administratën publike, por edhe për bizneset si dhe qytetarët, të interesuar për të përfituar nga shërbimet e reja, si:

  • Autentifikim,
  • Autentifikim + të dhëna
  • Nënshkrim elektronik
     

Shërbimet eALEAT, u prezantua në dy stenda në panairin High Tech Show, ku u bë i mundur demostrimi dhe prezantimi i pajisjeve (Lexues Karte me PIN të Sigurtë dhe me Shenja Gishtash - MSO), të cilat njohin dhe lejojnë transferimin e të dhënave të Letërnjoftimit ID nëpërmjet vendosjes së kodit PIN ose shenjave të gishtave. 

Gjithashtu, me anë të dy operatorëve Aleat, u mundësua çertifikimi i Letërnjoftimit ID, për të gjithë zotëruesit e Letërnjoftimit elektonik ID të pajisur para vitit 2014, të cilët ishin të pranishëm në këtë event. Gjithsej u aktivizuan 68 Letërnjoftime. 

Demostrimi i funksionimit të këtyre shërbimeve konsiston në transferimin e të dhënave nëpërmjet platformës eALEAT, që bëjnë të aksesueshme shumë nga platformat dixhitale, një pjesë e të cilave është lançuar tashmë nga administrata publike, siç është portali qeveritar e-Albania.

Zv. Kryeministri Z. Niko PELESHI dhe Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike Znj. Milena HARITO, gjithashtu vizituan stendën e Aleat Shpk duke bërë certifikimin e Letërnjoftimit Elektronik ID, si dhe për t’u njohur me përfitimet që ofron ky shërbim.