Njoftim për rinovimin e kartës së identitetit!

Vendimi i Qeverisë për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së letërnjoftimeve elektronike që skadonin në vitin 2020, ka përfunduar në muajin Dhjetor 2020!

Karte identiteti e skaduar

PROCEDURA E RINOVIMIT PËR KARTËN E IDENTITETIT:

  1. Blini kuponin në Postë!
  2. Respektoni masat anti COVID – 19, rezervo online rezervo.aleat.al!
  3. Ktheni Kartën e skaduar!
  4. Pajiseni me një Karte Identiteti të Re brënda 2 javëve! 
  5. Aplikoni në cdo Zyrë Aplikimi Aleat!

VETËM ME KARTË IDENTITETI TË VLEFSHME, JU MUND TË MERRNI SHËRBIMIN E KËRKUAR PUBLIK APO PRIVAT!