Mirësevini në Java e Inovacionit, 10-16 Maj 2014

"Java e Inovacionit", organizuar nga Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike në javën e tretë të muajit Maj 2014 ka mirëpritur dhe paraqitur Shërbimet e Identitetit eALEAT nga Aleat Shpk.

Gjatë Javës së Inovacionit janë paraqitur shumë projekte dhe ide të tjera të reja. Ajo u hap zyrtarisht më 10 maj 2014 nga Ministri Znj. Milena HARITO në Hotel Tirana International dhe u mbyll me sukses në një ngjarje në Muzeun Kombëtar në Tiranë, Shqipëri.

Së bashku me QKR, Aleat Shpk ishte në gjendje të paraqesë në ngjarjen e saj të parë publike në Shqipëri Platformën eALEAT, shërbimet dhe aplikacionet të ardhshme. Aktiviteti u organizua në emër të Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike, nga Autoriteti Kombëtar i Certifikimit Elektronik AKCE në Hotel Tirana International më 14 Maj 2014 me titull "Nënshkrimi elektronik, një instrument për një komunikim të sigurt".

Java e Inovacionit u mbyll me sukses në një ngjarje në Muzeun Kombëtar të Tiranës më 16 Maj 2014 dhe Aleat ishte në gjendje të paraqesë të gjithë pjesëmarrësit një demonstrim të Shërbimit të Autentifikimit në Platformën eALEAT (PC) dhe Tabletin Morpho (Android).

Më shumë lidhje dhe fotot nga kjo ngjarje, ju lutem shikoni faqen e internetit Ministria e Inovacionit dhe Administrimit Publik Website.