Takim për aplikim kartë/pasaportë vetëm me Rezervim Online

Të nderuar qytetarë,nga data 1 Korrik 2020, Aplikimi pranë zyrave Aleat për Letërnjoftim dhe Pasaportë Biometrike behet VETËM PAS REZERVIMIT ONLINE!

Rezervo online!