Aleat 9023, 9025, 9026, 9027 & 9028 Drejtoria e Policisë Tiranë