Partner shitjeje

Partner shitjesh mund të jenë Channel Partners Partnerët Ndërmjetës dhe Parnerët Shperndarës të Shitjeve. 

Partner Shitje

  1. Një kompani që siguron një kanal të shitjes për Aleat të lexuesve Smart Card në bazë të komisionit për qytetarët dhe bizneset në Shqipëri. Një Partner shpërndarje operon në pika të shumta shitjeje për konsumatorin final.
  2. Çdo Partner Shitje duhet të nënshkruaje një Marrëveshje Partneriteti dhe duhet të miratohet nga Autoriteti.

 

Parnerët Shpërndarës të Shitjeve. 

  1. Një kompani qe blen lexuesit nga Aleat me një kontratë Shitjeje dhe rishet tek bizneset apo me aplikimet.
  2. Një shpërndarës ka zbritje në të gjitha produktet lexues, si edhe në sasi në bazë të kërkesës.