Politikat e Çertifikatave

Si vijon më poshtë janë listuar të gjitha Rregullat e Certifikimit të Aleat Sh.p.k.

Rregullat e Çertifikimit 

 

 

Rregullat e Çertifikimit RCA

 CITIZEN ROOT CA CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT.pdf

 

Rregullat e Çertifikimit për autentifikimin

 CITIZEN AUTH CA CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT.pdf

 

Rregullat e Çertifikimit për firmën elektronike

 CITIZEN SIGN CA CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT.pdf

 

Rregullat e Çertifikimit për shërbimet

 ALBANIAN SERVICES CA CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT.pdf

 

Rregullat e Çertifikimit për provat

 ALBANIAN PROOF CA CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT.pdf

 

PKI Disclosure Statement

 PKI DISCLOSURE STATEMENT.pdf