Politikat e Çertifikatave

 

Si vijon më poshtë janë listuar të gjitha Rregullat e Certifikimit të Aleat Sh.p.k.

Rregullat e Çertifikimit 

 

 

Rregullat e Çertifikimit RCA

 

Rregullat e Çertifikimit për autentifikimin

 

Rregullat e Çertifikimit për firmën elektronike

 

Rregullat e Çertifikimit për shërbimet

 

Rregullat e Çertifikimit për provat

 

PKI Disclosure Statement