Çertifikatat

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Root CA 04

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

I Vlefshëm nga: 

 Korrik ‎25, ‎2013

 Shtator ‎28, ‎2016

 Shtator ‎28, ‎2016

I Vlefshëm deri më: 

 Korrik ‎25, ‎2038

 Shtator ‎28, ‎2041

 Shtator ‎28, ‎2041

Shkarko: 

certificate1  Root CA Certificate 03.cer

certificate1  Albanian Citizen ID Root CA 04.cer

certificate1Albanian Citizen ID Root CA 04.cer


 

Çertifikata Bazë për Autentifikim

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

I Vlefshëm nga: 

 Korrik ‎25, ‎2013

 Shtator ‎28, ‎2016

 Shtator 27, 2021

I Vlefshëm deri më: 

 Korrik ‎25, ‎2028

 Shtator ‎28, ‎2031

 Shtator 27, 2036

Shkarko: 

certificate1  Certificate AUTH CA 03.cer

certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 04.cer

certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 05.cer


 

Çertifikata Bazë për Firmosjen Elektronike

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

I Vlefshëm nga: 

 Korrik ‎25, ‎2013

 Shtator ‎28, ‎2016

 Shtator 27, 2021

I Vlefshëm deri më: 

 Korrik ‎25, ‎2028

 Shtator ‎28, ‎2031

 Shtator 27, 2036

Shkarko: 

certificate1  Certificate Sign CA 03.cer

certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 04.cer

certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 05.cer


 

Çertifikata Bazë për Provat

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme           

 Ministria e Brendshme

I Vlefshëm nga: 

 Korrik ‎25, ‎2013

 Shtator ‎28, ‎2016

 Shtator 27, 2021

I Vlefshëm deri më: 

 Korrik ‎25, ‎2028

 Shtator ‎28, ‎2031

 Shtator 27, 2036

Shkarko: 

certificate1  ALB Proof CA 01.cer

certificate1  Albanian Proof CA 04.cer

certificate1  Albanian Proof CA 05.cer


 

Çertifikata Bazë për Shërbimet

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme             

 Ministria e Brendshme

I Vlefshëm nga: 

 Korrik ‎25, ‎2013

 Shtator ‎28, ‎2016

 Shtator 27, 2021

I Vlefshëm deri më: 

 Korrik ‎25, ‎2028

 Shtator ‎28, ‎2031

 Shtator 27, 2036

Shkarko: 

certificate1  ALB Services CA 01.cer

certificate1  Albanian Services CA 04.cer

certificate1  Albanian Services CA 05.cer